آدرس : شیراز . زرقان . شهرک صنعتی آب باریک . خیابان شقایق شماره تماس : 07132602151-2 , 07132602048 , 09173854237 فکس : 07132602153 پست الکترونیک : parspinova@gmail.com


پارس پینووا