12 مهر
حضور در نوزدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته

حضور در نوزدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته

پارس پینووا در نوزدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته تهران در تاریخ 29 آذر الی 2 دی ماه 1391 حضور داشت

ادامه مطلب
12 مهر
حضور در هجدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته

حضور در هجدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته

پارس پینووا در هجدهمین نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آلات وابسته تهران در 28 آذر الی 1 دی ماه 1390 حضور داشت

ادامه مطلب

پارس پینووا