اولین دستگاه خود دریافت کشور (RVM(Reverse Vending Machine در تهران توسط شرکت شهروند و در حضور شهردار رونمایی شد.

اولین دستگاه خود دریافت کشور (RVM(Reverse Vending Machine در تهران  توسط شرکت شهروند  و در  حضور شهردار رونمایی  شد.

 

امروزه یکی از معضلات مهم زندگی شهرنشینی، روند رو به رشد تولید پسماند می باشد. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از تناژ پسماند های جمع آوری شده را پسماندهای  خشک تشکیل می دهند، ضرورت استفاده از روش های مناسب برای جداسازی و برگشت این مواد به چرخه تولید امری اجتناب ناپذیر است.

در زمینه جمع آوری جداگانه پسماندهای قابل بازیافت به صورت اتوماتیک، مطرح ترین گزینه، دستگاه های خوددریافت یا RVMها هستند.

RVM ، ماشینی است که برای دریافت اقلام قابل بازیافت مثل بطری های خالی شیشه ای، پت، قوطی های فلزی و... طراحی شده این دستگاه بطری‌های خالی و استفاده شده را دریافت کرده و در ازای دریافت هر مقدار از اقلام ذکر شده مشوقی به افراد ارائه می دهد این مشوق ها می توانند رسیدی برای دریافت پول ، بن تخفیف فروشگاه و یا اوراق بهادار دیگر باشند.

پریفرم 40 پلی اتیلن ترفتالات 29 بطری 34 بسته بندی 42 بطری پت 40 پت پریفرم 33 Polyethylene Terephthalate 30 PET 33

پارس پینووا