حضور پارس پینووا در سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران

حضور پارس پینووا در سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران

حضور پارس پینووا در سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران

زمان : 22 الی 25 آذر ماه 97

مکان : تهران - ابتدای بزرگراه خلیج فارس - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب -سالن A5 -غرفه 84

پریفرم 40 پلی اتیلن ترفتالات 29 بطری 34 بسته بندی 42 بطری پت 40 پت پریفرم 33 Polyethylene Terephthalate 30 PET 33

پارس پینووا